Free range farm and farm shop

WE ARE

A Free Range Farm Shop

Supplying free range meat, free range eggs & seasonal veg to the surrounding areas of Shipston-On-Stour.